College O.-L.-V.-ten-Doorn staat voor een grondige vernieuwing van zijn schoolpatrimonium, een nieuwbouw en renovatie van deze schoolinfrastructuur over een groot deel van de campus. Dit is een cruciaal moment in de geschiedenis, op de grens van een stukje afscheid nemen van een groots verleden en het ontwikkelen van een hedendaagse school. De realisatie van deze nieuwe schoolgebouwen gaat initieel over de integratie van onze visie op onderwijs en de infrastructuur die we daarvoor nodig hebben.

De vernieuwing van de schoolinfrastructuur gebeurt in drie fasen. Het gebouw van het vroegere bisschoppelijk Sint-Vincentiuscollege aan de Zuidmoerstraat werd in mei 2015 gesloopt en er wordt een kwaliteitsvolle nieuwbouw gerealiseerd. Vervolgens zullen het gebouw ‘de Dullaert’ en de omgeving ervan, een grondige renovatie ondergaan. In een derde fase tenslotte wordt het pijler- en torengebouw in de bso-tso-school gesloopt. Na de sloop worden de omgevingswerken gerealiseerd.

De vernieuwbouw versterkt de link met het verleden en de historische context van de school, de cultuur en ethos van de beide instituten van weleer. Het hergebruik van bestaande karaktervolle gebouwen, in combinatie met hedendaagse nieuwbouw met een integrale aanpak van het landschap errond, versterkt de identiteit van College O.-L.-V.-ten-Doorn. De nieuwe kwaliteitsvolle schoolgebouwen zullen functioneel en aantrekkelijk zijn, een stimulerende leeromgeving voor de leerlingen betekenen en een goede werkomgeving voor leerkrachten en personeelsleden van de school. College O.-L.-V.-ten-Doorn kan zich door deze investeringen verder ontwikkelen tot een brede en op de buitenwereld gerichte school.

 

FASE EEN: NIEUWBOUW ZUIDMOERSTRAAT

Na de sloop van het oudste College-gebouw met de bekende gevel aan de Zuidmoerstraat wordt een nieuwbouw van 4.614m2 opgetrokken. Deze nieuwbouw bestaat uit 2 vleugels, de noord-zuid vleugel omvat de klaslokalen, laboratoria, projectklassen en een open leercentrum. De andere vleugel omvat de grotere ruimtes en een schoolrestaurant.

De gevels van deze gebouwen definiëren de nieuwe grens van de school in de stedelijke context. Het plein wordt een publiek plein, open naar de straat toe. Het gebouw heeft ook een open publieke ruimte vanuit de Zuidmoerstraat.

FASE TWEE: RENOVATIE DULLAERT

Het bestaande gebouw van de Dullaert wordt volledig gerenoveerd. Daarnaast is er ook aandacht voor de omgeving: een speelplaats, een parking en veel groen zullen voor een nieuwe aanblik zorgen. De lobby van de Dullaert zal een nieuwe ‘inkom’ creëren aan de zuidkant van de hele site.

De nieuwe gevel van het Dullaert-gebouw wordt een aantrekkelijk uithangbord voor College O.-L.-V.- ten-Doorn; een succesvolle, warme thuis voor leerlingen en leerkrachten.

FASE DRIE: OMGEVINGSWERKEN

Na de sloop van pijler- en torenbouw en middenvleugel wordt de vrijgekomen omgeving volledig heraangelegd. Verharde ruimtes, onderbroken door groenzones en aanleg van een parking en fietsen- berging zullen voor de afronding zorgen van dit groots bouwproject.

De drie fasen leiden uiteindelijk tot een reorganisatie van gebouwen en open ruimten op de school- campus met het oog op een breed gebruik van de infrastructuur en ingebed in de context van de stad Eeklo. Bij dit bouwproject is er ook veel aandacht voor een coherente landschapsindeling over de ganse campus, weliswaar met behoud van de eigenheid van elke zone. Op die manier versterken we het karakter en de identiteit van College O.-L.-V.-ten-Doorn.