• College O.-L.-V.-ten-Doorn heeft een lange traditie in het opzetten van internationale uitwisselingsprogramma’s en stages. Ontmoetingen met andere culturen en schoolsystemen zijn zeer verrijkend en bevorderen de zelfreflectie. Op deze manier leren onze leerlingen creatief denken, zelfstandig plannen, zich aanpassen aan nieuwe situaties en verantwoordelijkheid dragen. Dit stimuleert het empathisch vermogen en vergroot het engagement. Meer informatie over onderstaande projecten kan u bekomen bij de verantwoordelijke internationalisering Lieven Cauwels.

  • Food For Thought (2012-2014) i.s.m. Bulgarije, Kroatië, Duitsland, Griekenland, Nederland, Italië, Polen, Portugal en Roemenië)
  • Europe Plays Fair: common educational values of sport (2012-2014) i.s.m. Nederland, Italië en Duitsland
  • RISK: Reinforcing Innovation, Sustainability and Knowledge (2012-2014) i.s.m. Cyprus, Denemarken, Spanje en Portugal
  • The role models of our European identity(2012-2014)
  • School against Racism – Music for Mutual Respect: Het SchaR-MurMur project draait rond MUZIEK en RACISME op school en in de wereld. Praktisch betekent dit dat we gedurende twee jaar met 4 andere Europese partnerscholen (Duitsland, Polen, Luxemburg en Spanje) onderzoek verrichten naar racisme/ integratie en welke rol muziek kan spelen om deze problematiek aan te kaarten bij het groter publiek. Momenteel bevinden we ons in het 2e werkingsjaar. Dit jaar vonden er meetings plaats in Polen en Duitsland. De afsluitende meeting zal bij ons in april plaatsvinden.
  • Farmers learning from farmers: In dit project krijgen de Land- en Tuinbouwleerlingen uit het tso-bso onderwijs de kans twee weken lang ondergedompeld te worden in het werkplekleren van Estland en Engeland. De dynamiek in de land- en tuinbouwsector is groot. Naast de productiefuncties zijn andere functies en nevenactiviteiten belangrijk: natuurbeheer, recreatie, toerisme… De leerkrachten willen samen met de leerlingen het vernieuwd model en moderne toepassingen in Estland Engeland in de praktijk ervaren in het kader van het competentie-ontwikkelend leren. De bezoeken aan de praktijkcentra, omliggende bedrijven en onderzoekscentra, met aandacht voor duurzame land- en tuinbouw alsook de doorgedreven individuele praktijkstage van de deelnemende leerlingen op verschillende locaties, kunnen de blik verruimen en een andere manier van organisatie laten zien. Naast de praktische vaardigheden en kennis zal de ontmoeting met andere culturen en schoolsystemen zeer verrijkend zijn. Deze leerlingen zullen beter gewapend en met meer bagage op de werkvloer komen. 
  • Jaarlijkse uitwisseling tussen leerlingen uit de Luikse school 'Athénée Provincial de Flémalle Guy Lang' en onze 3e jaarsstudenten Handel-Talen. De Luikse leerlingen komen 2 dagen naar onze school en onze leerlingen trekken voor twee dagen naar Luik. Tijdens deze dagen krijgen de leerlingen intensieve taaltraining.
  • Midden januari zijn opnieuw drie leerlingen van het College O.-L.-V.-ten-Doorn vertrokken voor een drie maand durende studie-uitwisseling in het buitenland. Dit jaar vindt de uitwisseling plaats met de Rå videregående skole te Borkenes, Noorwegen. College O.-L.-V.-ten-Doorn verwelkomt op zijn beurt drie studenten van deze Noorse school.