De ouderraad bestaat uit een groep ouders die op vrijwillige basis regelmatig samenkomen om beleidsondersteunend na te denken, concrete vragen en bedenkingen rond het schoolleven te formuleren en zo een spreekbuis te zijn voor alle ouders. De voorzitter van de ouderraad is Mevr. Hilde Wille.

De ouderraad biedt elk schooljaar aan de ouders een vormingsavond aan waar pedagogische thema’s centraal staan. Een vijftal keer per schooljaar vergadert de ouderraad met het directieteam. Enkele leden van de ouderraad maken ook deel uit van de schoolraad . Het verslag van deze vergaderingen wordt telkens op de vergadering van de ouderraad gebracht.

De ouderraad is aangesloten bij het VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen. Op die manier is de ouderraad solidair met de andere ouderraden in Vlaanderen en krijgt ze zowel regionale als nationale info.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de ouderraad via hun website.