De schoolraad is een wettelijk inspraakorgaan, gericht op participatie op school waarin vier groepen vertegenwoordigd zijn: ouders, leerlingen, personeel en de lokale gemeenschap, dit zijn mensen uit de leefomgeving van de school.

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er reilt en zeilt op school. Nieuwe initiatieven van de school, bijvoorbeeld rond studieaanbod, infrastructuurwerken of het schoolreglement, worden hier besproken. De schoolraad heeft een adviserende taak. De raad kan aan de inrichtende macht – het schoolbestuur – advies uitbrengen over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen.

De werking van de schoolraad wordt geregeld in een huishoudelijk reglement. De schoolraad komt ongeveer vier keer per jaar samen. De voorzitter van de schoolraad is Dhr. Marc De Nijs.