• STEM

COLLEGE O.-L.-V.-TEN-DOORN GEEFT STEM EEN STEM

STEM staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en bundelt een waaier aan technologische en exacte wetenschappen.

In een complexe maatschappij als de onze is er nood aan mensen met STEM-profielen. Om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren worden ook van regeringswege stappen ondernomen om het Stem-onderwijs te ondersteunen.

In dat kader organiseren wij in alle graden en onderwijsvormen STEM-richtingen. Via uitdagende projecten leren leerlingen met behulp van wiskunde, wetenschappen en technologie een maatschappelijk relevant probleem oplossen. Ze leren er abstract en probleemoplossend denken, observeren en analyseren. Een boeiende, nieuwe uitdaging dus!

How will we feed an ever growing population, provide clean water, generate renewable energy, prevent and cure diseases and slow down climate change? I hope that science and technology will provide the answers to these questions. But it will take people, human beings with knowledge and understanding to implement these solutions.
Stephen Hawking
Natuurkundige, kosmoloog en wiskundige

 

AANBOD

 • MIDDENSCHOOL
  • 1A binnen de talentmodules
  • 1B binnen de talentprojecten
  • 2de jaar binnen de basisopties

 • ASO-SCHOOL
  • Latijn met STEM, 2de graad
  • Wetenschappen, 2de graad
  • Wetenschappen-wiskunde, 5de jaar met 6u wiskunde
  • Wetenschappen-wiskunde, 6de jaar

 • TSO-SCHOOL
  • Techniek-wetenschappen, 2de graad
  • Techniek-wetenschappen, 3de graad

 • BSO-SCHOOL
  • STEM-projecten zullen geïntegreerd worden in het vak Project algemene vakken (PAV)