Een positief leerklimaat ontwikkelt zich pas als leerlingen gemotiveerd en gestimuleerd worden om te leren en te studeren. Kwaliteitsvolle lessen met aandacht voor pedagogische innovatie en inspelend op de noden van iedere leerling is de belangrijkste voorwaarde. Daarnaast biedt onze school de nodige ruimte en tijd om buiten de lessen te kunnen studeren. Enerzijds is er een ruim aanbod van studiemomenten onder toezicht, anderzijds voorziet de school studieruimtes waar leerlingen o.a. kunnen samenkomen om groepswerken voor te bereiden.

In de eerste graad krijgen alle leerlingen de mogelijkheid om avondstudie te volgen. Op maandag, dinsdag en donderdag loopt de studie tot 17.00 uur, op vrijdag tot 16.00 uur. De studie is gratis en onder toezicht.’ s Morgens is er iedere schooldag opvang voorzien vanaf 7.30 uur. Begeleiding bij het studiewerk is tot slot ook een optie in de huiswerkbegeleiding.

In de tweede en derde graad wordt op verschillende tijdstippen een stille studie onder toezicht georganiseerd. De avondstudie vindt plaats in ons open leercentrum/mediatheek waar de leerlingen de mogelijkheid hebben opdrachten op de computer te maken.

  • Maandag: 08.15 uur tot 08.55 uur & 16.15 uur tot 17.30 uur
  • Dinsdag: 16.15 uur tot 17.30 uur
  • Donderdag: 16.15 uur tot 17.30 uur
  • Vrijdag: 15.20 uur tot 16 uur

Leerlingen kunnen ook op vrijwillige basis over de middag studeren in een rustige ruimte met toezicht.

Elke studie is vrij toegankelijk voor alle leerlingen, maar in sommige gevallen raadt de klassenraad studie aan op basis van mindere studieresultaten. De klassenraad is in dat geval van oordeel dat de tijd die de leerling aan studeren besteedt te beperkt is.

Verder stelt de school over de middag klaslokalen ter beschikking zodat de leerlingen in stilte kunnen werken aan groepsopdrachten of elkaar uitleg kunnen geven. Voor het nodige opzoekingswerk op het internet of voor het gebruik van een pc zijn de leerlingen over de middag welkom in ons open leercentrum/mediatheek.

Voor de leerlingen van de bso-tso-school is er twee avonden in de week huiswerkbegeleiding voorzien.