• Latijn

MEER INFORMATIE

In Latijn maak je voor het eerst uitgebreid kennis met Latijn. Je krijgt ook enkele lessen Grieks. Je bestudeert er onder andere de oude Romeinse beschaving, een basispijler van de westerse cultuur.

Je kan Latijn ook combineren met STEM

Vanaf 1 september 2019 start ons nieuwe onderwijsaanbod in het eerste leerjaar van de eerste graad. Meer info: zie flyer

LESSENTABEL

Leervakken1e2e
Aardrijkskunde 21
Engels -2
Frans 43
Geschiedenis 1*2**
Godsdienst 22
Lichamelijke opvoeding 2*2**
Muzikale opvoeding 11
Natuurwetenschappen 21
Nederlands 54
Plastische opvoeding 2-
Techniek 22
Wiskunde 44

** 2u geschiedenis en 2u LO in de CLIL-taal Frans