• Moderne Wetenschappen

MEER INFORMATIE

De vakken uit het optiegedeelte Moderne wetenschappen, socio-economische intitiatie (SEI) en wetenschappelijk werk (WW) zorgen ervoor dat je breed georiënteerd wordt.

Socio-economische initiatie (SEI - 2 lesuren)
Maatschappelijke fenomenen worden verklaard vanuit een economische invalshoek en vanuit gedrags- en cultuurwetenschappen. Zo wordt duidelijk of je voldoende aanleg en interesse hebt om in het derde jaar een economische of humane richting te volgen. Met maatschappelijke fenomenen wordt bedoeld: het uitgavenpatroon van de jongere, de prijsvorming op een competitieve markt, het koopgedrag van jongeren, de rol van het gezin in de samenleving, de inkomensbronnen van een gezin en het uitgavenpatroon van een gemiddeld gezin. De thema’s participatie, solidariteit, mobiliteit, milieu en inkomsten en uitgaven komen aan bod.

Wetenschappelijk werk (WW - 2 lesuren)
Het vak is een uitbreiding van de Natuurwetenschappen uit de basisvorming. In de praktijk komt het neer op het zelf experimenteren met en proefondervindelijk ontdekken van wetenschappelijke wetmatigheden. Inhoudelijk betekent dit nauwkeurige metingen kunnen uitvoeren; op een veilige en milieubewuste manier leren werken, bv. het interpreteren van etiketten, het correct verwijderen van afval, veiligheidsvoorzieningen (oog hebben voor eigen veiligheid en veiligheid van anderen); kennis van wetenschappelijke begrippen verwerven.

De leerlingen kunnen er voor kiezen om bepaalde vakken in deze richting in een andere taal te volgen (CLIL).

Je kan ook kiezen voor moderne wetenschappen met STEM

Als je moderne wetenschappen hebt gevolgd, kan je in het 3e jaar aansluiten bij alle aso-richtingen, behalve die richtingen met de component Grieks of Latijn. Ook overgangen naar tso-richtingen zijn mogelijk.

LESSENTABEL

Leervakken1e2e
Aardrijkskunde 21
Engels -2
Frans 43
Geschiedenis 1*2**
Godsdienst 22
Lichamelijke opvoeding 2*2**
Muzikale opvoeding 11
Natuurwetenschappen 21
Nederlands 54
Plastische opvoeding 2-
Techniek 22
Wiskunde 44

** 2u geschiedenis en 2u LO in de CLIL-taal Frans

OPTIES 2DE JAAR A-STROOM

Latijn
Latijn 5
Wiskunde 1
Frans 1
Natuurwetenschappen 1
   
   
Totaal 32
Latijn met STEM
Latijn 5
Wiskunde 1
Frans 1
STEM 2
   
   
Totaal 33
Grieks-Latijn
Latijn 5
Grieks 3
   
   
   
   
Totaal 32
Moderne met STEM
SEI 2
WW 2
Frans 1
Wiskunde 1
Nederlands 1
STEM 2
Totaal 33
Moderne
SEI 2
WW 2
Frans 1
Wiskunde 1
Nederlands 1
Natuurwetenschappen 1
Totaal 32
Handel
ICT-vaardigheden 2
Initiatie bedrijfseconomie 3
Wiskunde 1
Nederlands 1
Frans 1
   
Totaal 32
Agro -en biotechnieken
Realisatietechnieken 4
Toegepaste wetenschappen 3
Wiskunde 1
   
   
   
Totaal 32
Sociale en technische vorming
Sociale en technische vorming 5
Wiskunde 1
Nederlands 1
Frans 1
   
   
Totaal 32
Techniek-wetenschappen
Techniek-wetenschappen 5
Wiskunde 1
Nederlands 1
Frans 1
   
   
Totaal 32