• Techniek-wetenschappen

MEER INFORMATIE

Als je een sterke interesse hebt voor wetenschappen, goed bent in wiskunde en voldoende motorische aanleg hebt, dan is dit de studierichting voor jou. Je bestudeert de natuurwetenschappelijke wereld zowel op biologisch, chemisch als natuurkundig vlak en laboratoriumoefeningen brengen je de experimentele vaardigheden bij.
In seminarie wiskunde wordt er gedifferentieerd. Er wordt aandacht besteed aan moeilijkere delen van de leerstof en er wordt dieper ingegaan op uitdagende oefeningen.
In seminarie wetenschappelijk tekenen/informatica wordt vakondersteunend gewerkt. Onderwerpen uit de lessen wiskunde en informatica kunnen op een andere, meer praktische manier bestudeerd worden.

Je hebt een interesse voor en je bent goed in de pure wetenschappen. Je bent sterk in wiskunde. Je wordt aangetrokken door labowerk en seminaries waarin de theoretische kennis op een praktische wijze wordt ingezet.

Na de tweede graad Techniek-Wetenschappen volgen de meeste leerlingen ook de derde graad van deze richting. Daarnaast kan je ook kiezen voor verschillende andere richtingen in de derde graad, bijvoorbeeld Sociale en technische wetenschappen.

LESSENTABEL

Leervakken3e4e
Aardrijkskunde 11
Biologie + labo 22
Chemie + labo 44
Engels 22
Frans 33
Fysica + labo 44
Geschiedenis 11
Godsdienst 22
Informatica 11
Lichamelijke opvoeding 22
Nederlands 44
Seminarie wetenschappelijk tekenen / informatica 11
Seminarie wiskunde 11
STEM-project 11
Wiskunde 55