• Accountancy en IT

MEER INFORMATIE

De derde graad Boekhouden-informatica tso is een boekhoudkundige studierichting die voorbereidt op verder studeren in hoger onderwijs (professionele bachelor). Je krijgt een algemene vorming met een pakket van 4 uur wiskunde waarvan het abstractieniveau ondersteunend is voor de informatica. Het pakket bedrijfseconomie laat je kennismaken met alle aspecten van de boekhouding en het bedrijfsbeleid waarbij de nodige software geïntegreerd is en het attest Bedrijfsbeheer behaald wordt. In de lessen informatica leer je oplossingen ontwikkelen in het kader van programmeren en het bouwen van websites. Als activerende werkvorm doe je in het 6de jaar een 14-daagse bedrijfsstage.

Als je deze richting wil volgen moet je bijzondere interesse hebben voor bedrijfseconomie en informatica. Je hebt best ook een stevige basis wiskunde en voldoende analytisch denkvermogen. In de tweede graad heb je best een vooropleiding gehad binnen hetzelfde studiegebied. Is dat niet het geval, dan kan je nog steeds instappen maar dan zal je de nodige inspanningen moeten leveren op het gebied van ict en boekhouden.

Je wordt voorbereid op een professionele bacheloropleiding, in het bijzonder voor het economische studiegebied. Wil je snel aan de slag, dan kan je ook een specialisatiejaar (Se-n-se) volgen.

LESSENTABEL

Leervakken5e6e
Aardrijkskunde 11
Bedrijfseconomie/stage 87*
Duits 22
Engels 33
Frans 33
Geschiedenis 11
Godsdienst 22
Lichamelijke opvoeding 22
Natuurwetenschappen 11
Nederlands 33
Toegepaste informatica/stage 56*
Wiskunde 44

* inclusief een blokstage van 14 dagen