• Gezondheids- en welzijnswetenschappen

MEER INFORMATIE

 • Je maakt kennis met de welzijnssector en gezondheidssector.
 • Je verdiept je in het gedrag van mensen, de opvoeding van kinderen en de werking van het menselijk lichaam.
 • Je verwerft grondige kennis over biologie, chemie en fysica, toegepast op de mens en gezondheid.
 • Je krijgt inzicht in factoren die de gezondheid en het welzijn van mensen beïnvloeden.
 • Je oefent sociale en zorgende vaardigheden.
 • Je loopt stage in vier verschillende instellingen: WZC, kinderdagverblijf, kleuterschool… Zo maak je kennis met verschillende beroepen. Dit helpt je bij het maken van een studiekeuze na het zesde jaar.
 • Je bent geslaagd in de tweede graad sociale en technische wetenschappen.
 • Je kan ook instromen uit een andere aso- of tso-richting.
 • Je bent geboeid door de gezondheid en het welzijn van de mens.
 • Je bent geïnteresseerd en sterk in wetenschappen.
 • Je wil initiatief nemen tijdens stages en projecten.
 • Je kan kiezen voor een bacheloropleiding in de gezondheidszorg, de sociale sector of het onderwijs: verpleging, ergotherapie, sociaal werk, toegepaste psychologie, kleuter- of lager onderwijs, voedings- en dieetkunde…
 • Je kan ook kiezen voor een graduaatsopleiding van het hoger beroepsonderwijs: verpleegkunde, orthopedagogie, sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk…
 • Een andere mogelijkheid is een Se-n-se opleiding, zoals leefgroepenwerking.

LESSENTABEL

Leervakken5e6e
Aardrijkskunde 11
Engels 22
Frans 22
Geschiedenis 11
Gezondheid en welzijn 33
Godsdienst 22
Lichamelijke opvoeding 22
Nederlands 33
Psychologie en pedagogiek 33
Seminaries/stages 66
Toegepaste biologie 44
Toegepaste chemie 22
Toegepaste fysica 11
Wiskunde 22