• Marketing en ondernemen

MEER INFORMATIE

Kies je voor deze opleiding, dan krijg je een stevige algemene vorming met talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits) en een pakket bedrijfsgerichte economie. Dat bestaat uit een commercieel gedeelte met aandacht voor marketing en aan- en verkoopactiviteiten.
Er is ook een administratief gedeelte met de afhandeling van administratie en het voeren van de boekhouding op basis van een geïntegreerde aanpak van de nodige softwarepakketten. Het bedrijfseconomisch gedeelte besteedt aandacht aan ondernemersvaardigheden, zodat je je later als zelfstandige kan vestigen, want je verwerft het attest bedrijfsbeheer. Alle bovenstaande vaardigheden worden in het 6de jaar toegepast en geoefend in de oefenfirma.

In de tweede graad heb je best een vooropleiding gehad binnen hetzelfde studiegebied. Is dat niet het geval, dan kan je nog steeds instappen, maar dan zal je de nodige inspanningen moeten leveren op het gebied van boekhouden. Volgde je Handel-talen dan zal er een extra inspanning verwacht worden op het gebied van wiskunde.

Je wordt voorbereid op een professionele bacheloropleiding, in het bijzonder voor het economische studiegebied. Wil je snel aan de slag dan kan je ook een specialisatiejaar (Se-n-se) volgen.

LESSENTABEL

Leervakken5e6e
Aardrijkskunde 11
Bedrijfseconomie 88
Bedrijfseconomie clil engels 1*1*
Duits 22
Engels 44
Frans 44
Geschiedenis 11
Godsdienst 22
Lichamelijke opvoeding 22
Natuurwetenschappen 11
Nederlands 33
Toegepaste informatica 22
Wiskunde 33

* In de derde graad Marketing en Ondernemen (Handel) krijg je de kans om één uurtje Bedrijfseconomie in het Engels te volgen via CLIL (= Content and Language Integrated Learning). Dit is een extra troef voor elke leerling die in het hoger onderwijs een handelsrichting wil volgen en/of in de handelswereld aan de slag wil. Een goede talenkennis biedt immers veel extra mogelijkheden. In de CLIL-les ontwikkel je een grotere spreekdurf Engels aan de hand van bedrijfseconomische thema’s en situaties.