• Agro- en biotechnieken

MEER INFORMATIE

In deze basisoptie maak je kennis met het productieproces van planten en dieren. Je ontdekt de noodzaak van gezonde en evenwichtige voeding voor mens en dier. We onderzoeken welke middelen nodig zijn om plantaardig en dierlijk voedsel te produceren en je gaat zelf productieprocessen opstarten. Daarnaast leer je ook dat een mens behoefte heeft aan groen en verfraaiing en een gezond leefmilieu. Je zoveel mogelijk
in contact brengen met reële praktijkomstandigheden is een must. Praktisch betekent dit dat je vaak les krijgt op de schoolhoeve, in de serres en in de tuin van de school. De klemtoon ligt vooral op het opdoen van kennis, inzichten en vaardigheden via onderzoeken, experimenten en exploratie van de agrarische en biotechnische sector.

 


Sociale en technische vorming
Heel wat activiteiten zijn gebaseerd op wetenschappelijke vaststellingen en metingen. Via eenvoudige experimenten en realisaties verwerf je sociale inzichten en technische vaardigheden. Wij willen je stimuleren om sociale vaardigheden toe te passen: luisteren naar elkaar, behulpzaam zijn en samenwerken. Je werkt een aantal groepsrealisaties en sociale activiteiten uit. Je leert ook technische vaardigheden ontwikkelen in kooklessen en tijdens het knutselen met verschillende materialen. Daarbij moet je ergonomisch, hygiënisch, milieubewust en veilig kunnen handelen.

De logische vervolgopleiding in het 3e leerjaar is plant, dier en milieutechnieken.

LESSENTABEL

Leervakken1e2e
Aardrijkskunde 21
Engels -2
Frans 43
Geschiedenis 1*2**
Godsdienst 22
Lichamelijke opvoeding 2*2**
Muzikale opvoeding 11
Natuurwetenschappen 21
Nederlands 54
Plastische opvoeding 2-
Techniek 22
Wiskunde 44

** 2u geschiedenis en 2u LO in de CLIL-taal Frans

OPTIES 2DE JAAR A-STROOM

Latijn
Latijn 5
Wiskunde 1
Frans 1
Natuurwetenschappen 1
   
   
Totaal 32
Latijn met STEM
Latijn 5
Wiskunde 1
Frans 1
STEM 2
   
   
Totaal 33
Grieks-Latijn
Latijn 5
Grieks 3
   
   
   
   
Totaal 32
Moderne met STEM
SEI 2
WW 2
Frans 1
Wiskunde 1
Nederlands 1
STEM 2
Totaal 33
Moderne
SEI 2
WW 2
Frans 1
Wiskunde 1
Nederlands 1
Natuurwetenschappen 1
Totaal 32
Handel
ICT-vaardigheden 2
Initiatie bedrijfseconomie 3
Wiskunde 1
Nederlands 1
Frans 1
   
Totaal 32
Agro -en biotechnieken
Realisatietechnieken 4
Toegepaste wetenschappen 3
Wiskunde 1
   
   
   
Totaal 32
Sociale en technische vorming
Sociale en technische vorming 5
Wiskunde 1
Nederlands 1
Frans 1
   
   
Totaal 32
Techniek-wetenschappen
Techniek-wetenschappen 5
Wiskunde 1
Nederlands 1
Frans 1
   
   
Totaal 32