• Dier- en landbouwtechnische wetenschappen

MEER INFORMATIE

In deze studierichting leer je enerzijds hoe akkerbouwgewassen verzorgd en verwerkt worden, hoe dieren moeten verzorgd en gevoerd worden. Je leert ook de meest gebruikte machines op een doorsnee landbouwbedrijf bedienen, controleren, afstellen en onderhouden. Via praktijkoefeningen op onze schoolhoeve en stages krijg je de kans om de theorie toe te passen in concrete praktijksituaties.

De logische vooropleiding is de 2de graad tso Plant-, dier- en milieutechnieken of Biotechnische wetenschappen. In principe kan je instappen wanneer je slaagt in de tweede graad aso of in een andere tso-studierichting.

De studierichting bereidt je voor op verdere studies. Je kan kiezen uit verschillende Se-n-se opleidingen, uit verschillende professionele bachelors. Je kan er ook voor kiezen meteen aan de slag te gaan. Dan kan je zowel in loondienst gaan als als zelfstandige beginnen, met het bekomen attest van bedrijfsbeheer.

LESSENTABEL

Leervakken5e6e
Aardrijkskunde 11
Dier- en landbouwtechnische wetenschappen 108
Engels 22
Frans 22
Geschiedenis 11
Godsdienst 22
Lichamelijke opvoeding 22
Nederlands 22
Project seminaries -2
Stages 44
Toegepaste biologie 22
Toegepaste chemie 11
Toegepaste economie 33
Toegepaste fysica 22
Wiskunde 22