• Lichamelijke opvoeding en sport

MEER INFORMATIE

Lichamelijke opvoeding en sport combineert motorisch-lichamelijke competenties met interessante theoretische uitdagingen. In de praktijkvakken atletiek, balsporten, gymnastiek, omnisport, ritmiek en zwemmen wordt in deze derde graad de link gelegd met de anatomische, biomechanische en fysiologische aspecten uit de toegepaste biologie. Daarnaast is er ook aandacht voor bewegingsagogiek en de spelorganisatorische aspecten van de sport.

Leerlingen die opteren voor de richting lichamelijke opvoeding en sport dienen oriënteringsproeven af te leggen in de verschillende sportdisciplines. De resultaten hiervan worden nadien met de ouders en leerling besproken op een feedbackmoment. Ook peilen we mondeling en/of schriftelijk naar de motivatie en verwachtingen van de leerling. Alle informatie daaromtrent kan u hier downloaden

Inschrijven voor de orienteringsproeven is verplicht via deze link.

Je beschikt over een goede motoriek, een grote bereidheid om naast de sportvakken regelmatig te studeren voor de theoretische vakken, een voldoende fysieke en mentale weerbaarheid en voldoende doorzettingsvermogen. Je bent bereid om rekening te houden met kritische opmerkingen en daaruit te leren, je sportieve vaardigheden voortdurend te verfijnen, je te verbeteren en je te verdiepen in verschillende sportdisciplines en met iedereen van de klasgroep samen te werken tijdens de lessen en de meerdaagse stages. Voor je in deze specifieke richting instapt, moet je steeds een intakeproef afleggen voor de verschillende sportdisciplines. Daarnaast worden leerlingen ook gescreend op hun motivatie en inzicht.

De richting Lichamelijke opvoeding en sport is een doorstroomrichting. Verder studeren is het normale en meest logische vervolg na de derde graad. Verschillende professionele bacheloropleidingen zijn mogelijk. Als je niet verder studeert, kan je aan de slag als sportbegeleider of animator in de sport- of vrijetijdssector.

LESSENTABEL

Leervakken5e6e
Aardrijkskunde 11
Bewegings-agogiek 22
Engels 22
Frans 22
Geschiedenis 11
Godsdienst 22
Informatica 11
Los en maatschappij 11
Nederlands 33
Project seminaries 11
Psychologie 11
Sport 99
Toegepaste biologie 44
Toegepaste chemie 11
Toegepaste fysica 11
Wiskunde 22