• Techniek-wetenschappen

MEER INFORMATIE

De derde graad Techniek-wetenschappen is sterk wetenschappelijk en wiskundig gericht. De wiskundige vaardigheden zijn belangrijk om de meer theoretische aspecten van de natuurwetenschappen te begrijpen en te doorgronden. Je hebt zes uur wiskunde in de derde graad. Je maakt boeiende en heel praktische excursies die bijdragen aan je opleiding.

De tweede graad Techniek-Wetenschappen (tso) en Wetenschappen (aso) bieden de beste voorbereiding. Daarnaast kan je de richting ook aanvatten als je voldoende wiskundige en wetenschappelijke voorkennis hebt.

Wegens het doorstroomkarakter van de studierichting is verder studeren het normale vervolg na de derde graad. Indien je de nodige motivatie en doorzettingsvermogen hebt, liggen alle wetenschappelijke studierichtingen op bachelor niveau binnen de mogelijkheden. Ben je wiskundig en wetenschappelijk sterk dan is een master zeker mogelijk.

LESSENTABEL

Leervakken5e6e
Aardrijkskunde 11
Engels 22
Frans 33
Geschiedenis 11
Godsdienst 22
Lichamelijke opvoeding 22
Nederlands 44
STEM-project 11
Toegepaste biologie +labo 33
Toegepaste chemie +labo 66
Toegepaste fysica +labo 55
Wiskunde 66