• Techniek-wetenschappen

MEER INFORMATIE

Techniek-wetenschappen is een technische en wetenschappelijke optie. Deze optie omvat:

  • een wetenschappelijk aspect (het verwerven van natuurwetenschappelijke kennis);
  • een technisch aspect (de toepassingen van de natuurwetenschappen).

Het optiegedeelte Techniek-wetenschappen bevat 5 lesuren:

  • het practicum van de biologie (ordenen van niet-levende en levende wezens, microscopie, lucht, bodem en water);
  • de eenvoudige scheidingstechnieken van de scheikunde;
  • beginselen van de fysica (meettechnieken, warmte, elektriciteit, verbranding);
  • kennis van het materiaal in een laboratorium;
  • voorschriften voor de veiligheid.

Techniek-wetenschappen is aangewezen voor jou als je interesse hebt voor natuurwetenschappen en je je de natuurwetenschappelijke denk- en werkwijze geleidelijk aan wil eigen maken. Dit vereist voldoende motorische aanleg om zeer nauwkeurig waarnemingen en experimenten te kunnen uitvoeren.

LESSENTABEL

Leervakken1e2e
Aardrijkskunde 21
Engels -2
Frans 43
Geschiedenis 1*2**
Godsdienst 22
Lichamelijke opvoeding 2*2**
Muzikale opvoeding 11
Natuurwetenschappen 21
Nederlands 54
Plastische opvoeding 2-
Techniek 22
Wiskunde 44

** 2u geschiedenis en 2u LO in de CLIL-taal Frans

OPTIES 2DE JAAR A-STROOM

Latijn
Latijn 5
Wiskunde 1
Frans 1
Natuurwetenschappen 1
   
   
Totaal 32
Latijn met STEM
Latijn 5
Wiskunde 1
Frans 1
STEM 2
   
   
Totaal 33
Grieks-Latijn
Latijn 5
Grieks 3
   
   
   
   
Totaal 32
Moderne met STEM
SEI 2
WW 2
Frans 1
Wiskunde 1
Nederlands 1
STEM 2
Totaal 33
Moderne
SEI 2
WW 2
Frans 1
Wiskunde 1
Nederlands 1
Natuurwetenschappen 1
Totaal 32
Handel
ICT-vaardigheden 2
Initiatie bedrijfseconomie 3
Wiskunde 1
Nederlands 1
Frans 1
   
Totaal 32
Agro -en biotechnieken
Realisatietechnieken 4
Toegepaste wetenschappen 3
Wiskunde 1
   
   
   
Totaal 32
Sociale en technische vorming
Sociale en technische vorming 5
Wiskunde 1
Nederlands 1
Frans 1
   
   
Totaal 32
Techniek-wetenschappen
Techniek-wetenschappen 5
Wiskunde 1
Nederlands 1
Frans 1
   
   
Totaal 32