• Haarzorg - Mode

MEER INFORMATIE

In het beroepsvoorbereidend leerjaar krijg je naast de basisvorming heel wat uren praktijk. In de praktische vakken maak je kennis met twee beroepenvelden zodat je je keuze naar het derde leerjaar gemakkelijker kan maken.

De basisvorming zijn de uren die door alle leerlingen gevolgd moeten worden.

Haarzorg
Hoofd- en haarverzorging staan hier voorop. In het kapsalon
doe je een aantal praktische oefeningen zoals goede
hoofdverzorging, haar wassen en drogen als een ‘echte
kapper’. Je leert stapsgewijs kennen wat belangrijk is om
verder voor de richting Haarzorg te kiezen. Ook het sociale
aspect komt hier uitgebreid aan bod.

Mode
In het vak mode worden vaardigheden en technieken aan de
naaimachine ingeoefend. Je leert er eveneens inzicht krijgen
in eenvoudige patronen en ontwerpen.
We beogen ook de ontwikkeling van creativiteit en goede
smaak. Mode komt in de brede zin aan bod.

Leefsleutels

Tijdens het uur ‘Leefsleutels’ worden sociale vaardigheden aangeleerd, je leert er beter omgaan met elkaar en opkomen voor jezelf.

Alle vervolgopleidingen in het 3e leerjaar zijn bso-richtingen.Zo kan je onder meer verzorging-voeding, haarzorg,restaurant en keuken, office en retail of plant, dier en milieu volgen.

LESSENTABEL

Leervakken2e
Eenvoudig computergebruik 1
Frans 2
Godsdienst 2
Leefsleutels 1
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 2
Realisatietechnieken haarzorg 6
Realisatietechnieken mode 6
Wiskunde 3