• Economie

MEER INFORMATIE

De richting economie in de tweede graad aso wil jou leren nadenken over economische verschijnselen. Vertrekkend vanuit de actualiteit zijn de leerinhouden er dan ook op gericht om
• je inzicht te geven in de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en in hun onderlinge verbanden;
• je inzicht te geven in de basisprincipes van de markten, boekhouden, ondernemingsbeslissingen, internationale handel en welvaart;
• je vaardigheden bij te brengen waarmee je kritisch leert nadenken over gebeurtenissen;
• verwerving van je actieve kennis te stimuleren o.a. via bedrijfs-bezoeken, projecten, beurs –en simulatiespelen;
• je bewust te maken dat ondernemingen zich tegenwoordig ook bekommeren om mens, milieu, duurzaamheid en ethiek;
• je inzichten en vaardigheden te ontwikkelen zoals de opvolging van de actualiteit en een degelijke ICT-kennis.
Deze richting heeft ook een belangrijk basispakket moderne talen en je kan kiezen tussen 4 of 5 uur wiskunde.

Je hebt interesse in het dagelijks economisch gebeuren, de hedendaagse economie en het ondernemen. Daarnaast ga je met plezier creatief op zoek om je doelen te realiseren. Verder weet je de verzamelde informatie te structureren en te verwerken en tot slot kan je helder, logisch en kritisch denken.

3e graad aso: Economie - moderne talen, Economie - wiskunde
Hogere studies: Bedrijfsmanagement, Marketing, Informatica, Handelswetenschappen, Economie, Toegepaste economie, ...

LESSENTABEL

Leervakken3e *3e **4e *4e **
Aardrijkskunde 1111
Biologie 1111
Chemie 1***1***11
Duits --11
Economie 4444
Engels 3322
Frans 4444
Fysica 1111
Geschiedenis 2222
Godsdienst 2222
Informatica 1111
Lichamelijke opvoeding 2222
Muzikale opvoeding --11
Nederlands 4444
Plastische opvoeding 11--
Project 1-1-
Wiskunde 4545

* 4u wiskunde/week
** 5u wiskunde/week
*** De leerlingen kunnen ervoor kiezen om de lessen chemie via CLIL in het Engels te volgen.