• Grieks-Latijn

MEER INFORMATIE

Je kennis van Grieks en Latijn wordt verder uitgebreid zowel op het gebied van spraakkunst als woordkennis. Je maakt hierbij zoveel mogelijk gebruik van oorspronkelijke teksten van Griekse en Latijnse schrijvers. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt. De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse en Griekse samenleving en cultuur blijft, maar Latijn en Grieks studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken. Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.
Deze richting heeft ook een belangrijk basispakket moderne talen en je kan kiezen tussen 4 of 5 uur wiskunde.

Je kan in de studierichting Grieks-Latijn enkel instappen als je in de eerste graad de basisoptie Grieks-Latijn hebt gevolgd. Bij de aanvang van de tweede graad heeft de leerling basiscompetenties opgebouwd voor Grieks en de hele basisvorming. Hij heeft zodoende de basiskennis, vaardigheden en attitudes om de brede algemene vorming verder uit te diepen, en daarbij sterk de klemtoon te leggen op het (klassiek-)taalkundig-literaire.

Logische overgangen derde graad zijn Grieks-Latijn, Latijn-wiskunde, Latijn-wetenschappen, Latijn-moderne talen. Je kan na de derde graad verder studeren in verschillende vormen van hoger onderwijs.

LESSENTABEL

Leervakken3e *3e **4e *4e **
Aardrijkskunde 1111
Biologie 1111
Chemie 1***1***11
Duits --11
Engels 2222
Frans 3333
Fysica 1111
Geschiedenis 2222
Godsdienst 2222
Grieks 4444
Latijn 4444
Lichamelijke opvoeding 2222
Nederlands 4444
Plastische opvoeding 11--
Wiskunde 4545

* 4u wiskunde/week
** 5u wiskunde/week
*** De leerlingen kunnen ervoor kiezen om de lessen chemie via CLIL in het Engels te volgen.