• Latijn

MEER INFORMATIE

In de lessen Latijn verwerf je inzicht in taal- en letterkunde, geschiedenis, kunst en cultuur van de antieke beschaving. Je maakt hierbij zoveel mogelijk gebruik van oorspronkelijke teksten. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt. De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur blijft, maar Latijn studeren doe je niet enkel om die oude taal te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken. Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.
Deze richting heeft ook een belangrijk basispakket moderne talen en je kan kiezen tussen 4 of 5 uur wiskunde.

# De leerlingen van het 3e jaar kunnen ervoor kiezen om Project Latijn of STEM-project te volgen. De leerlingen van het 4e jaar kunnen ervoor kiezen om MO of STEM-project te volgen

Je kan de studierichting Latijn enkel kiezen als je in de eerste graad de basisoptie Latijn of Grieks-Latijn hebt gevolgd. In de eerste graad heeft de leerling basiscompetenties, attitudes en vaardigheden verworven om de studie van Latijn in de tweede graad verder te zetten.

Logische overgangen derde graad zijn Latijn-wiskunde, Latijn-wetenschappen, Latijn-moderne talen. Je kan na de derde graad verder studeren in verschillende vormen van hoger onderwijs.

LESSENTABEL

Leervakken3e *3e **4e *4e **
Aardrijkskunde 1111
Biologie 1111
Chemie 1***1***11
Duits -11
Engels 3222
Frans 3343
Fysica 1111
Geschiedenis 2222
Godsdienst 2222
Informatica 1111
Latijn 5555
Lichamelijke opvoeding 2222
Muzikale opvoeding -1#1#
Nederlands 4444
Plastische opvoeding 11-
Project 1#1#-
Wiskunde 4545

* 4u wiskunde/week
** 5u wiskunde/week
*** De leerlingen kunnen ervoor kiezen om de lessen chemie via CLIL in het Engels te volgen.