• Sociale en technische vorming

MEER INFORMATIE

Je voert realisaties uit volgens een technisch proces en hebt oog voor kwaliteitszorg, hygiëne, milieubewust en veilig werken. We maken je ook bewust van wat gezonde voeding inhoudt en stimuleren je in het ontwikkelen van elementaire sociale vaardigheden. Je leert opkomen voor jezelf en respectvol met anderen omgaan. Daarnaast leer je op een eenvoudige wijze technische vaardigheden uitvoeren in verband met voedselbehandeling en materialen.

Vanaf 1 september 2019 start ons nieuwe onderwijsaanbod in het eerste leerjaar van de eerste graad. Meer info: zie flyer

LESSENTABEL

Leervakken1e2e
Aardrijkskunde 21
Breed leren leren 1-
Engels -2
Frans 54
Geschiedenis 12
Godsdienst 22
Lichamelijke opvoeding 22
Muzikale opvoeding 11
Natuurwetenschappen 21
Nederlands 55
Plastische opvoeding 2-
Sociale en technische vorming 25
Techniek 22
Wiskunde 55