• Humane wetenschappen

MEER INFORMATIE

De studierichting Humane wetenschappen biedt je een brede, algemene vorming en bereidt je voor op hoger onderwijs. De vakken in de basisvorming zijn dezelfde als in andere aso-studierichtingen. De specifieke vakken van deze studierichting zijn gedrags- en cultuurwetenschappen. Hier ga je dieper in op mens en samenleving. Observatie, bewustwording, aandacht voor de actualiteit, analyse en kritische reflectie geven je inzicht in onze maatschappij. Je leert begrip opbrengen voor andere samenlevingsvormen. In het vak Cultuurwetenschappen bestudeer je cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Je maakt er kennis met economie, recht, filosofie, media en kunst. Je ontwikkelt een gevoeligheid voor kunst en andere cultuuruitingen (vb. jongerenculturen, media ...). In het vak Gedragswetenschappen staat de mens als individu en het samenleven van mensen in de maatschappij centraal. Je maakt er kennis met een aantal visies op mens en samenleving vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, vooral uit de psychologie en de sociologie. Zo bestudeer je de levensloop van de mens, vanuit verschillende invalshoeken. Verder leer je zelf bepaalde maatschappelijke of culturele fenomenen onderzoeken a.d.h.v. onderzoeksvaardigheden. Je leert hoe je een enquête, een interview, een observatie, een literatuuronderzoek…uitvoert.

Je bent een aso-leerling: je ziet studeren niet enkel als een opgave, maar ook als een uitdaging. Je bent bovendien bereid de werkelijkheid kritisch te bestuderen vanuit een theoretische benadering. Verder ben je emotioneel en sociaal intelligent en heb je een ruime interesse voor de actualiteit, cultuur, mens en maatschappij. Je bent ook bereid persoonlijke standpunten te leren innemen en te verwoorden. Tot slot wil je actief luisteren naar de meningen van anderen.

De logische vervolgopleiding in de derde graad is Humane wetenschappen. Overschakelen naar Economie-moderne talen kan ook na de verwerking van een instapcursus eind augustus. Voorbeelden van hogere studies zijn psychologie, sociologie, communicatie- en politieke wetenschappen, geschiedenis, criminologie, maatschappelijk assistent,…

LESSENTABEL

Leervakken3e4e
Aardrijkskunde 11
Biologie 11
Chemie 1*1
Cultuurwetenschappen 22
Duits -1
Engels 32
Frans 44
Fysica 11
Gedragswetenschappen 33
Geschiedenis 22
Godsdienst 22
Informatica 11
Lichamelijke opvoeding 22
Muzikale opvoeding -1
Nederlands 44
Plastische opvoeding 1-
Wiskunde 44

* De leerlingen kunnen ervoor kiezen om de lessen chemie via CLIL in het Engels te volgen.