• Sportwetenschappen

MEER INFORMATIE

Als aso-studierichting biedt de opleiding Sportwetenschappen je een brede algemene vorming die je voorbereidt op hoger onderwijs. Door een sterke wetenschappelijke ondersteuning krijg je meer inzicht in de relatie sport, beweging en gezondheid.
De vijf bewegingsdomeinen atletiek, balspelen, zwemmen, gymnastiek, ritmische en expressieve vorming maken deel uit van het sportaanbod dat in de derde graad nog uitgebreid wordt met omnisport. Naast de wetenschappelijke en sportieve ontwikkeling worden in deze studierichting ook de sociale en communicatieve vaardigheden sterk ontwikkeld.

Leerlingen die opteren voor de richting sportwetenschappen dienen oriënteringsproeven af te leggen in de verschillende sportdisciplines. De resultaten hiervan worden nadien met de ouders en leerling besproken op een feedbackmoment. Ook peilen we mondeling en/of schriftelijk naar de motivatie en verwachtingen van de leerling.
Alle informatie daaromtrent kan u hier downloaden

Inschrijven voor de orienteringsproeven is verplicht via deze link.

Je beschikt over een goede motoriek, een goede aanleg voor wetenschappelijke vakken, een grote bereidheid om naast de sportvakken regelmatig te studeren voor de theoretische vakken, een voldoende fysische en mentale weerbaarheid en voldoende doorzettingsvermogen.
Je bent bereid om rekening te houden met kritische opmerkingen en daaruit te leren, je sportieve vaardigheden voortdurend te verfijnen, je te verbeteren en je te verdiepen in verschillende sportdisciplines en met iedereen van de klasgroep samen te werken tijdens de lessen en de meerdaagse stages. Voor je in deze specifieke richting instapt, moet je steeds een intakeproef afleggen voor de verschillende sportdisciplines. Daarnaast worden leerlingen ook gescreend op hun motivatie en inzicht.

De logische vervolgopleiding is Sportwetenschappen 3de graad, maar ook andere aso-studierichtingen blijven mogelijk.
Het is de bedoeling dat je na de derde graad kiest voor een academische of professionele bachelor met eventueel aansluitend een masteropleiding. Hierbij heb je de keuze uit een breed studieaanbod.

LESSENTABEL

Leervakken3e4e
Aardrijkskunde 11
Biologie 22
Chemie 2*2
Duits -1
Engels 32
Frans 44
Fysica 22
Geschiedenis 22
Godsdienst 22
Nederlands 44
Sport 55
Wiskunde 55

* De leerlingen kunnen ervoor kiezen om de lessen chemie via CLIL in het Engels te volgen.