• Wetenschappen

MEER INFORMATIE

In deze studierichting besteden we vooral aandacht aan de verwerving van kennis en inzicht in wetenschappelijke denkpatronen. Leerlingenpractica vormen een belangrijk onderdeel van de lessen. Het vak biologie beoogt waarneming en studie van levende wezens wat hun bouw, levensfuncties en relatie met de omgeving betreft.

In de lessen chemie ontdek je de structuur en de eigenschappen van stoffen en bestudeer je de verandering die deze stoffen kunnen ondergaan. In de lessen fysica bestudeer je natuurverschijnselen en processen en leer je deze beschrijven aan de hand van universele wetten.

In het uur STEM-project worden specifieke wetenschappelijke en technische onderwerpen behandeld en bijkomende experimenten uitgevoerd. Via begeleid zelfstandig leren verwerf je kennis, inzicht en achtergrondinformatie over een aantal extra thema's.

Je kan in deze studierichting instappen na het tweede jaar van de eerste graad basisopties Moderne wetenschappen, Latijn en Grieks-Latijn. Je hebt een ruime belangstelling voor de verschillende wetenschappen: biologie, chemie en fysica. Je wetenschappelijke interesse is bovendien gekoppeld aan een sterk wiskundig inzicht. Je bent bereid om op regelmatige basis, gestructureerd en nauwkeurig te werken en je bezit voldoende vaardigheid voor proefondervindelijk onderzoek.

Na de tweede graad stroom je door naar de derde graad Moderne talen – wetenschappen, Moderne talen – wiskunde of Wetenschappen – wiskunde.

LESSENTABEL

Leervakken3e4e
Aardrijkskunde 11
Biologie 22
Chemie 2*2*
Duits -1
Engels 32
Frans 44
Fysica 22
Geschiedenis 22
Godsdienst 22
Informatica 11
Lichamelijke opvoeding 22
Muzikale opvoeding -1
Nederlands 44
Plastische opvoeding 1-
STEM-project 11
Wiskunde 55

* De leerlingen kunnen ervoor kiezen om de lessen chemie via CLIL in het Engels te volgen.