• Handel

MEER INFORMATIE

In deze twee uur kom je vanuit je leefwereld in contact met de handelswereld en zijn concrete toepassingen. Je maakt kennis met kopen en verkopen, huren en verhuren, het gebruik van de moderne betalingsmiddelen, verschillende informatiebronnen en het gebruik van moderne communicatiemiddelen. Het is de bedoeling je een kritische en prijsbewuste houding aan te leren.

Vanaf 1 september 2019 start ons nieuwe onderwijsaanbod in het eerste leerjaar van de eerste graad. Meer info: zie flyer

LESSENTABEL

Leervakken1e2e
Aardrijkskunde 21
Breed leren leren 1-
Engels -2
Frans 54
Geschiedenis 12
Godsdienst 22
Handel 2-
Ict-vaardigheden en klavierbeheersing -2
Initiatie in de bedrijfseconomie -3
Lichamelijke opvoeding 22
Muzikale opvoeding 11
Natuurwetenschappen 21
Nederlands 55
Plastische opvoeding 2-
Techniek 22
Wiskunde 55