• Agro- en biotechnieken

MEER INFORMATIE

Je krijgt twee uur activiteiten rond land- en tuinbouw. Voor de inhoud van deze theorie- en praktijklessen wordt vertrokken van de vraag ‘Wat eten wij?’. Je gaat na hoe de groeiomstandigheden bij de plant in land- en tuinbouwteelten kunnen verbeterd worden. Daarnaast staat ook een kennismaking met de runder-, de pluimvee- en de varkensteelt op het programma. Speciale aandacht is er voor de milieuwetgeving in de sector land- en tuinbouw en voor de verfraaiing van huis en tuin. De lessen worden geïllustreerd met praktijkoefeningen land- en tuinbouw in de serre en op onze schoolhoeve.

Vanaf 1 september 2019 start ons nieuwe onderwijsaanbod in het eerste leerjaar van de eerste graad. Meer info: zie flyer

LESSENTABEL

Leervakken1e2e
Aardrijkskunde 21
Agro- en biotechnieken 2-
Breed leren leren 1-
Engels -2
Frans 53
Geschiedenis 12
Godsdienst 22
Lichamelijke opvoeding 22
Muzikale opvoeding 11
Natuurwetenschappen 21
Nederlands 54
Plastische opvoeding 2-
Realisatietechnieken -4
Techniek 22
Toegepaste wetenschappen -3
Wiskunde 55