• Wetenschappen-wiskunde

MEER INFORMATIE

Je combineert in deze studierichting je capaciteiten en interesse voor wetenschappen met je belangstelling en talent voor wiskunde.
Je kiest in deze richting voor zes of acht uur wiskunde. In de acht uur ligt het tempo hoger en in de twee uur extra (= project wiskunde) worden specifieke onderwerpen als de gulden snede, cryptografie, deelbaarheidstheorie, differentiaalvergelijkingen enz. behandeld.
Je leert kritisch redeneren in een breed kader van biologie, chemie en fysica. Laboproeven en ICT-simulaties helpen je inzicht te verwerven in wetenschappelijke problemen. Via begeleid zelfstandig leren verwerf je meer kennis, inzicht en achtergrondinformatie over een aantal extra thema's. Deze richting biedt ook een belangrijk pakket moderne talen.

De leerlingen uit deze richting kunnen ervoor kiezen om de lessen chemie via CLIL in het Engels te volgen.

In het uur STEM-project worden specifieke wetenschappelijke en technologische onderwerpen behandeld en bijkomende experimenten uitgevoerd. Via begeleid zelfstandig leren verwerf je meer kennis, inzicht en achtergrondinformatie over een aantal extra thema's. Deze richting biedt ook een belangrijk pakket moderne talen.

Nadat je een aso-richting tweede graad met 5u wiskunde gevolgd hebt, kan je instromen in de studierichting Wetenschappen-wiskunde 8u. Hierbij zijn goede resultaten voor wiskunde sterk aangewezen. Wetenschappen-wiskunde 6uur is zowel mogelijk na een aso-richting tweede graad met 4u of 5u wiskunde, maar de laatste optie geniet de voorkeur.

Het is de bedoeling dat je na deze vorming kiest voor een academische of een professionele bachelor met aansluitend een masteropleiding. Hierbij heb je de keuze uit een breed studieaanbod. De studiekeuzeactiviteiten in de derde graad zullen je hierover voldoende informeren.

Sedert het schooljaar 2016-2017 bieden we onze zesdejaars via een brede waaier aan keuzevakken de mogelijkheid om zelf een uur van hun lessenpakket in te vullen. Het diverse aanbod bestaat uit Economie voor de burger, Psychologie, Spaans, Programmeren, Verbreding wiskunde, Filosofie, Wetenschappen voor wetenschappers en Kunstlab. Met dit initiatief willen we inspelen op wat onze jongeren nodig hebben als verantwoordelijke burgers van de toekomst: interactie, autonomie, betrokkenheid, competentie en participatie. Daarnaast beogen we de studiemotivatie te verhogen en de stap naar het hoger onderwijs toe te verkleinen. We sluiten bovendien aan bij het jaarlijks verslag van de onderwijs-inspectie 2016. Hierbij een fragment:

"De Onderwijsspiegel besteedt dit jaar extra aandacht aan het welbevinden van de leerlingen op school. De meeste leerlingen in Vlaanderen geven zichzelf en hun school een goed rapport. Oudere leerlingen gaan minder graag naar school en tonen minder interesse in wat ze leren. Leerlingen vragen meer inspraak en vinden dat ze te weinig feedback krijgen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits gebruikt deze conclusies bij de hervormingen van het onderwijs.”

Verder willen we niet bij de pakken blijven zitten wanneer onderwijsexpert Prof. Kris Van den Branden zich kritisch uitlaat over de aangekondigde hervorming van het secundair onderwijs.

"Hoeveel secundaire scholen zullen de keuze-uren en vrije ruimte gebruiken voor het opzetten van vakoverstijgende projecten, waarbij leerlingen competenties van diverse vakken moeten combineren om echte problemen te leren oplossen? Hoeveel secundaire scholen benutten de keuze-uren om het 20ste-eeuwse verkokerde hokjes- en vakjesdenken te doorbreken?[…] Hoeveel secundaire scholen zullen hun leerlingen de kans bieden om samen met andere leerlingen (ook die van andere klassen, studierichtingen en leerjaren) leerervaringen op te bouwen?"

Wij gaan alvast als school de uitdaging aan. Mede via het gevarieerde pakket keuzevakken voor 6 aso menen we inderdaad bij te dragen tot een eigentijdser, krachtiger, effectiever en rechtvaardiger secundair onderwijs.

LESSENTABEL

Leervakken5e *5e **6e *6e **
Aardrijkskunde 2221
Biologie 2222
Chemie 2222
Duits 1111
Engels 2222
Esthetica 11--
Frans 3333
Fysica 2222
Geschiedenis 2222
Godsdienst 2222
Keuzevak --11
Lichamelijke opvoeding 2222
Nederlands 4444
Project wiskunde -2-2
STEM-project 1-11
Wiskunde 6666

* 6u wiskunde/week
** 8u wiskunde/week