• Plant, dier en milieu

MEER INFORMATIE

In deze richting staan planten, dieren en milieu centraal.
Er wordt veel aandacht besteed aan het milieu en de invloed die bodem en klimaat hebben op de groei en de ontwikkeling van planten en dieren. De kennis die je opdoet, wordt omgezet in praktische vaardigheden. Zo leer je teeltvoorbereidingen uitvoeren, dieren huisvesten en planten oogsten en verkoopsklaar maken.
In het vak Algemene Technieken leer je de basistechnieken van houtverwerking, metaalbewerking, lassen en metselen. In het onderdeel elektriciteit en motoren word je voorbereid op het werken met trekkers, machines en installaties die binnen de sector gebruikt worden.

Je kiest voor deze richting als je graag de handen uit de mouwen steekt, zeker als het om het werken in de tuin of het verzorgen van dieren gaat. Je bent handig en je hebt zin in praktijkgericht leren. De oefeningen gaan immers door op de schoolhoeve en in de schoolserre.

De meest voor de hand liggende keuzes na het 2de leerjaar van de 2de graad bso Plant, dier en milieu zijn de 3de graad bso Tuinbouw en groenvoorziening of de 3de graad bso Landbouw.

LESSENTABEL

Leervakken3e *3e **4e *4e **
Algemene techniek 4444
Dier 5555
Dier (uitbreiding) 4-4-
Frans 2222
Godsdienst 2222
Informatica 1111
Lichamelijke opvoeding 2222
Milieu 4444
Plant 5555
Plant (uitbreiding) -4-4
Project algemene vakken 6666

* optie Dier
** optie Plant