• Eerste leerjaar B

MEER INFORMATIE

Had je het in de basisschool vooral moeilijk met taal en rekenen en heb je meer talenten op praktisch vlak, dan kies je beter voor het B-leerjaar. Je krijgt een aantrekkelijk programma met 32 lesuren per week. Veel vakken in het eerste leerjaar B komen ook voor in de lessentabellen van het eerste leerjaar A. De invulling van de vakken is echter verschillend. Door aangepaste leermethoden en werkvormen worden tekorten die in de loop van de basisschool zijn ontstaan, weggewerkt. Door onze aanpak en een aantal extra activiteiten (bv. een tweedaagse met de klas) werken we aan het versterken van jouw zelfvertrouwen.

Vanaf 1 september 2019 start ons nieuwe onderwijsaanbod in het eerste leerjaar van de eerste graad. Meer info: zie flyer

LESSENTABEL

Leervakken1e
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 3
Sociale vaardigheden 1
Techniek 6
Uurtje met de klassenleraar 1
Wiskunde 4

1 u vrije keuze uit

  • exploratie
  • dansexpressie
  • sportactiviteiten
1