• Landbouw

MEER INFORMATIE

De 3de graad bso Landbouw is een studierichting binnen het beroepsonderwijs van het studiegebied Land- en tuinbouw. Via een pakket algemene vakken word je voorbereid om je te integreren in de maatschappij van vandaag en morgen.
Nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden worden aangebracht, vertrekkend vanuit praktische voorbeelden en/of concrete praktijksituaties. Kennis en inzicht worden gekoppeld aan het aanleren van die vaardigheden. Je wordt voorbereid om als beginnend bedrijfsverzorger te werken bij diverse soorten landbouwbedrijven. Je leert over de verzorging van de dieren en over landbouwgewassen. Je leert over machines, die courant worden aangewend binnen een doorsnee landbouwbedrijf. Je oefent je rijvaardigheid en je bekwaamheid om allerlei landbouwvoertuigen en -machines te besturen binnen de wettelijke voorzieningen zowel op de openbare weg als op privéterreinen.
Tijdens praktijkoefeningen, projectwerk en stages doen leerlingen ervaring op met hun toekomstige werkomgeving.

De logische voorbereiding op de 3de graad bso Landbouw is de 2de graad bso Plant, dier en milieu (technieken). Je kan ook instromen uit andere richtingen, maar dan moet je een achterstand bijwerken. Je moet handig zijn en graag de handen uit de mouwen steken tijdens de vele praktijkmomenten tijdens de stages en op onze schoolhoeve.

Het logische vervolg na de 3de graad bso Landbouw is een 3de leerjaar van de 3de graad bso onder de vorm van een specialisatiejaar. Het meest voor de hand liggende specialisatiejaar is Veehouderij en landbouwteelten waar je ook het attest bedrijfsbeheer kan halen zodat je je kan vestigen als zelfstandige. Je kan ook direct aan de slag op een landbouwbedrijf.

LESSENTABEL

Leervakken5e6e
Algemene technieken 21
Frans 11
Gewasbescherming 22
Godsdienst 22
Lichamelijke opvoeding 22
Praktijk landbouw 44
Prjocect seminaries -1
Project algemene vakken 44
Stages 88
Toegepaste economie 22
Veehouderij 55
Voederwinning en akkerbouw 22