• Tuinbouw en groenvoorziening

MEER INFORMATIE

De 3de graad bso Tuinbouw en groenvoorziening is een studierichting binnen het studiegebied Land- en tuinbouw.
Je ontwikkelt de competenties van een beginnend tuinier en groenarbeider om werkzaamheden in verband met aanleg en onderhoud van groene ruimten en beplantingen onder begeleiding uit te voeren. Je leert tuinbouwgewassen vermeerderen, verzorgen, verwerken en commercialiseren. Je leert bloemen- en plantenarrangementen maken. Je leert machines, die courant worden aangewend binnen de tuinbouwsector, bedienen, controleren, afstellen en onderhouden. Je oefent rijvaardigheid en bekwaamheid om, binnen de wettelijke voorzieningen, allerlei tuinbouwvoertuigen en -machines te besturen zowel op de openbare weg als op privéterreinen.
Tijdens praktijkoefeningen in onze serres, projectwerk en stages doen leerlingen ervaring op met hun toekomstige werkomgeving.

De logische voorbereiding op de 3de graad bso Tuinbouw en groenvoorziening is de 2de graad bso Plant, dier en milieu(technieken). Je kan ook instromen uit andere richtingen maar dan moet je een achterstand bijwerken. Je moet handig zijn en graag de handen uit de mouwen steken tijdens de vele praktijkmomenten.

Het logisch vervolg na de 3de graad bso Tuinbouw en groenvoorziening is een 3de leerjaar van de 3de graad bso onder de vorm van een specialisatiejaar. Het meest voor de hand liggend specialisatiejaar is Tuinaanleg en -onderhoud. Na dit jaar behaal je ook het attest bedrijfsbeheer zodat je je als zelfstandige kan vestigen.

LESSENTABEL

Leervakken5e6e
Algemene technieken 21
Boomkwekerij en sierplantteelt 11
Frans 11
Gewasbescherming 22
Godsdienst 22
Groenten- en fruitteelt 22
Lichamelijke opvoeding 22
Plantenkennis 22
Praktijk 44
Project algemene vakken 44
Project seminaries -1
Stages 88
Toegepaste economie 22
Tuinaanleg en -onderhoud 22