• Business support

MEER INFORMATIE

We leiden de leerlingen op tot het beroep van onthaalmedewerker of commercieel medewerker in de binnendienst van een bedrijf. De opleiding is zeer realiteitsnabij: de leerlingen oefenen met softwarepakketten in de wereld van de groothandel, de showroom, de balie, beurzen en andere klantendiensten.
De vorming is dus zeer bedrijfsgericht: leerlingen leren klanten en bestellingen opvolgen en hebben oog voor voorraadbeheer; ze hebben veel contact met leveranciers en leren ook de verkooptechnieken voor in de showroom. Bovendien ondersteunen ze de e-commerce en ontwerpen en beheren websites. Ze leren dus gevorderde ICT-vaardigheden toepassen in een rijke leeromgeving: zo leren ze de knepen van het vak via begeleid zelfstandig leren in een oefenfirma, werkplekleren, studiebezoeken en 7 uur stage per week. In dit verband is goed kunnen werken in team ook zeer belangrijk.
Nog meer dan vroeger besteedt het nieuwe leerplan aandacht aan het communicatieve aspect: de leerlingen moeten in uiteenlopende situaties zowel in het Nederlands, Frans als het Engels klantgericht kunnen handelen en omgaan met bezoekers en leveranciers.

De meest geschikte vooropleiding is de 3e graad Kantoor (Office en logistiek). Kom je uit een andere studierichting, dan kan je instromen mits een positief advies van de klassenraad en de bereidheid om leerstof in te halen. In ieder geval moet je beschikken over de nodige ICT-vaardigheden en communicatief vaardig zijn, ook in de vreemde talen. Het te woord staan van klanten en leveranciers is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Op het einde van dit 7de specialisatiejaar ontvang je het diploma secundair onderwijs, evenals het attest bedrijfsbeheer. Je kan direct aan de slag op de arbeidsmarkt met een grote kans op tewerkstelling. Door de grotere nadruk op de communicatieve en commerciële vorming hebben de leerlingen namelijk grotere troeven op de huidige arbeidsmarkt. Leerlingen kunnen eventueel ook doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het economisch studiegebied.

LESSENTABEL

Leervakken7e
Business support commerce 9
Business support ict 4
Engels 2
Frans 3
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
Stages 7