• Kinderzorg

MEER INFORMATIE

 • Je verwerft inzicht in de ontwikkeling van baby, peuter, kleuter en schoolkind.
 • Je leert op een pedagogisch verantwoorde wijze omgaan met kinderen van 0 tot 12 jaar.
 • Je leert werken in team, communiceren, vergaderen en plannen, op school en tijdens stages.
 • Je oefent je theoretische kennis in de praktijk in de leskeukens, het expressielokaal en ons eigen ‘huisje’.
 • Via gastlessen en studiebezoeken maak je kennis met het werkveld.
 • Je loopt stage in erkende kinderdagverblijven, gezinsopvang, buitenschoolse opvang of kleuterklas.
 • Je neemt deel aan een project werkplekleren, begeleidt kinderen tijdens een vakantie van Intersoc en werkt mee in een leerbedrijf dat activiteiten op maat organiseert voor kinderen.
 • Je volgde de derde graad verzorging.
 • Je kunt instromen uit een andere richting in het studiegebied personenzorg mits een positief advies van de toelatingsklassenraad. In dat geval zal je kennis en praktijkervaring moeten inhalen.
 • Als je al een diploma secundair onderwijs op zak hebt, hoef je een aantal algemene vakken niet te volgen maar zul je op die momenten extra praktijkervaring opdoen.
 • Na dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs en het attest ‘levensreddend handelen bij kinderen’.
 • Je kunt hiermee doorstromen naar de arbeidsmarkt en werken in bv een kinderdagverblijf of in de buitenschoolse opvang.
 • Je kunt ook kiezen om verder te studeren. Aansluitende studierichtingen zijn een Se-n-Se- opleiding leefgroepenwerking of een professionele bacheloropleiding, zoals leraar kleuteronderwijs.

LESSENTABEL

Leervakken7e
Begeleiding in de kinderopvang 10
Engels 2
Expressie 2
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
Stages 10