• Latijn

MEER INFORMATIE

In het eerste jaar heb je voor het eerst kennis gemaakt met Latijn. Je kreeg ook enkele lessen Grieks. Je hebt kunnen vaststellen dat de studie van Latijn en Grieks een beroep doet op geheugen, analyse en synthese en dat je een goede studiediscipline en een groot doorzettingsvermogen moet bezitten om deze klassieke talen te verwerken.

De cursussen Latijn en Grieks zijn vervolgcursussen van het eerste jaar. Zij hebben tot doel je een grondige basiskennis bij te brengen, inzichten in de taal te laten verwerven en je belangstelling te wekken voor essentiële aspecten van de antieke cultuur. Tenslotte willen zij vaardigheden ontwikkelen om het voorafgaande te realiseren. De cursus Latijn (5 uren) is dezelfde in de studierichtingen Latijn en Grieks-Latijn.

De leerlingen kunnen er voor kiezen om bepaalde vakken in deze richting in een andere taal te volgen via CLIL. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we graag naar de aparte infofolder.

Met uitzondering van Grieks-latijn zijn alle keuzes in een 3e leerjaar mogelijk.

LESSENTABEL

Leervakken1e2e
Aardrijkskunde 21
Engels -2
Frans 43
Geschiedenis 1*2**
Godsdienst 22
Lichamelijke opvoeding 2*2**
Muzikale opvoeding 11
Natuurwetenschappen 21
Nederlands 54
Plastische opvoeding 2-
Techniek 22
Wiskunde 44

** 2u geschiedenis en 2u LO in de CLIL-taal Frans

OPTIES 2DE JAAR A-STROOM

Latijn
Latijn 5
Wiskunde 1
Frans 1
Natuurwetenschappen 1
   
   
Totaal 32
Latijn met STEM
Latijn 5
Wiskunde 1
Frans 1
STEM 2
   
   
Totaal 33
Grieks-Latijn
Latijn 5
Grieks 3
   
   
   
   
Totaal 32
Moderne met STEM
SEI 2
WW 2
Frans 1
Wiskunde 1
Nederlands 1
STEM 2
Totaal 33
Moderne
SEI 2
WW 2
Frans 1
Wiskunde 1
Nederlands 1
Natuurwetenschappen 1
Totaal 32
Handel
ICT-vaardigheden 2
Initiatie bedrijfseconomie 3
Wiskunde 1
Nederlands 1
Frans 1
   
Totaal 32
Agro -en biotechnieken
Realisatietechnieken 4
Toegepaste wetenschappen 3
Wiskunde 1
   
   
   
Totaal 32
Sociale en technische vorming
Sociale en technische vorming 5
Wiskunde 1
Nederlands 1
Frans 1
   
   
Totaal 32
Techniek-wetenschappen
Techniek-wetenschappen 5
Wiskunde 1
Nederlands 1
Frans 1
   
   
Totaal 32