• Tuinaanleg en -onderhoud

MEER INFORMATIE

Tijdens dit specialisatiejaar word je vaardig in het aanleggen en onderhouden van groene ruimten (klein en grootschalig groen) en ontwikkel je de competenties van een gespecialiseerde tuinier en groenarbeider. Daarbij hoort ook de aanleg van de nodige wegverhardingen, rioleringen, bekabeling, vijvers en andere infrastructuurwerken. Machines die binnen de groensector veel worden gebruikt, leer je bedienen, controleren, afstellen en onderhouden. Je verwerft rijvaardigheid en de bekwaamheid om binnen de wettelijke voorzieningen allerlei tuinbouwvoertuigen en machines te besturen, zowel op de openbare weg als op privéterreinen. Tijdens praktijkoefeningen in onze serres, projectwerk en stages doe je ervaringen op in je toekomstige werkomgeving.

Als vooropleiding volgde je de derde graad Tuinbouw en groenvoorziening (bso). Je bent handig en je steekt graag de handen uit de mouwen.

Na dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs en het attest bedrijfsbeheer en heb je volgende tewerkstellingsmogelijkheden: gespecialiseerd tuinier in de privésector of bij openbare groendiensten (steden, gemeenten, provincies, e.a.), zelfstandig tuinaannemer (na enige jaren ervaring), technisch medewerker in een tuincentrum, medewerker in bedrijven gespecialiseerd in de verkoop, verwerking of toelevering van tuinbouwproducten, grondstoffen en materialen.

LESSENTABEL

Leervakken7e
Engels 2
Godsdienst 2
Groenaanleg 2
Groenonderhoud 2
Lichamelijke opvoeding 2
Plantenkennis 2
Praktijk groenaanleg 2
Praktijk groenonderhoud 2
Project / seminarie gip 1
Project algemene vakken 4
Project tuinbouwmechanisatie 2
Stage tuinbouw 8
Toegepaste economie 2
Wiskunde 2