• Veehouderij en landbouwteelten

MEER INFORMATIE

Tijdens dit specialisatiejaar leer je hoe je zelfstandig een teeltplanning opstelt en uitvoert en akkerbouwproducten commercialiseert binnen het wettelijk kader. Daarnaast leer je landbouwmachines en -installaties bedienen en de werking ervan controleren overeenkomstig de klimaat- of teelteisen. Je leert de noodzakelijke bedrijfsadministratie bijhouden en de dagelijkse activiteiten op een landbouwbedrijf zelfstandig organiseren en uitvoeren. Tijdens praktijkoefeningen op onze schoolhoeve, projectwerk en stages doe je ervaring op in je toekomstige werkomgeving.

Als vooropleiding volgde je de derde graad Landbouw (bso). Je bent handig en je steekt graag de handen uit de mouwen.

Na dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs en het attest bedrijfsbeheer en heb je volgende tewerkstellingsmogelijkheden, vaak na enige jaren ervaring: zelfstandig ondernemer in de intensieve veehouderij, akkerbouwteelten, landbouwmechanisatie, veehandelaar, handelaar in veevoeders e.a.; technisch medewerker in bedrijven gespecialiseerd in de verkoop, verwerking of toelevering van landbouwproducten en grondstoffen; leidinggevend medewerker bij openbare diensten; bedrijfsverzorger.

LESSENTABEL

Leervakken7e
Bedrijfsadministratie, -communicatie en -management 2
Beheer veehouderij 4
Engels 2
Godsdienst 2
Landbouwteelten 4
Lichamelijke opvoeding 2
Project / seminarie gip 1
Project algemene vakken 4
Project organisatie 2
Stage landbouw 8
Toegepaste economie 2
Wiskunde 2