• Marketing en Ondernemen

MEER INFORMATIE

Je krijgt een brede, algemene vorming: naast bedrijfseconomie en informatica krijg je een uitgebreid pakket vreemde talen en een belangrijke portie wiskunde. Je krijgt een degelijke basisopleiding in de dubbele boekhouding. Andere softwarepakketten (tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad en presentatie) leer je gebruiken met het oog op administratieve toepassingen en je maakt ook kennis met de basis van programmeren. Je verruimt je bedrijfseconomische kennis door in groep een verkoopproject uit te werken en uit te voeren.In de derde graad kan je Handel blijven volgen. Je kiest dan voor een commercieel-administratieve opleiding. Als je een uitgesproken belangstelling hebt voor boekhouden en informatica en een sterk wiskundig inzicht hebt, kan je ook kiezen voor Boekhouden-informatica, een boekhoudkundig-administratieve opleiding. Om de taal op realistische wijze te oefenen, organiseren we in het derde jaar een uitwisseling met een Waalse school.

Je kan voor deze richting kiezen als je interesse hebt voor het bedrijfsleven en de commerciële wereld. Daarnaast moet je goed zijn in talen en communicatief vaardig zijn. Je moet de nodige wiskundige inzichten hebben en nauwkeurig en ordelijk werken.

Je kan verder kiezen voor Handel tso: je kiest voor een commercieel-administratieve opleiding. Je kan overstappen naar Boekhouden-informatica tso: je kiest voor een boekhoudkundig-administratieve opleiding. Ook de overstap naar tso Secretariaat-talen kan binnen dit studiegebied.

LESSENTABEL

Leervakken3e4e
Aardrijkskunde 11
Bedrijfseconomie 55
Bedrijfseconomie clil frans 1*1*
Engels 33
Frans 44
Geschiedenis 11
Godsdienst 22
Lichamelijke opvoeding 22
Natuurwetenschappen 22
Nederlands 44
Toegepaste informatica 44
Wiskunde 55

* In de tweede graad Marketing en Ondernemen (Handel) krijg je de kans om één uurtje Bedrijfseconomie in het Frans te volgen via CLIL (= Content and Language Integrated Learning). Dit is een extra troef voor elke leerling die in het hoger onderwijs een handelsrichting wil volgen en/of in de handelswereld aan de slag wil. Een goede talenkennis biedt immers veel extra mogelijkheden. In de CLIL-les ontwikkel je een grotere spreekdurf Frans aan de hand van bedrijfseconomische thema’s en situaties.