• Office management en communicatie

MEER INFORMATIE

In deze richting krijg je een brede, algemene vorming met het accent op talen, informatica en bedrijfseconomie. Je hebt dan ook aanleg en interesse voor de moderne, vreemde talen Frans, Engels en Duits. De basis van deze talen leer je toepassen in realistische situaties. Dit bereidt je voor op de derde graad waarin je de talen leert gebruiken in een zakelijke context. Je leert eveneens eenvoudige commerciële en financiële verrichtingen in dubbele boekhouding registeren. Bovendien zal je diverse informaticatoepassingen gebruiken (tekstverwerking, gegevensblad, rekenblad, presentatie en een boekhoudpakket). Om de taal op realistische wijze te oefenen, organiseren we in het derde jaar een uitwisseling met een Waalse school.

Als je kiest voor deze richting, heb je aanleg en interesse voor vreemde talen (Frans, Engels, Duits). Daarnaast heb je interesse voor het administratieve aspect van de bedrijfswereld en je wil in een professionele context vlot communiceren. Je kan nauwkeurig en ordelijk werken. Wil je nog instromen in het 2de jaar van de 2de graad, dan zal je voor specifieke vakken een inhaalbeweging moeten doen in de loop van september.

Op het einde van de tweede graad kan je kiezen uit verschillende studierichtingen binnen het studiegebied Handel. Je hebt twee keuzes. Heb je interesse voor ict-vaardigheden en talen, dan kies je best voor Secretariaat-Talen. Als je veeleer geïnteresseerd bent in het het commercieel-administratieve, dan kies je best voor Handel.

LESSENTABEL

Leervakken3e4e
Aardrijkskunde 11
Bedrijfseconomie 33
Duits 22
Engels 44
Frans 55
Geschiedenis 11
Godsdienst 22
Lichamelijke opvoeding clil frans 2*2*
Natuurwetenschappen 22
Nederlands 55
Toegepaste informatica 44
Wiskunde 33

* In de tweede graad Office Management en Communicatie (Handel-talen) krijg je de kans om twee uurtjes Lichamelijke Opvoeding in het Frans te volgen via CLIL (= Content and Language Integrated Learning). Dit is een extra troef voor elke leerling die in het hoger onderwijs een communicatieve richting wil volgen en/of in de secretariaatswereld aan de slag wil. Een goede talenkennis biedt immers veel extra mogelijkheden. In de CLIL-les ontwikkel je een grotere spreekdurf Frans aan de hand van bedrijfssituaties.