• Lichamelijke opvoeding en sport

MEER INFORMATIE

Indien je sport-minded, fysiek sterk en communicatief vaardig bent en een voorkeur hebt voor toegepaste wetenschappelijke vakken kan je terecht in deze studierichting.
In deze richting worden de verschillende basiseigenschappen (uithouding, kracht, snelheid, lenigheid en coördinatie) en technisch-tactische vaardigheden in de disciplines atletiek, balsporten, gymnastiek, omni-sport , ritmiek en zwemmen aangeleerd met veel aandacht voor de juiste attitude. Ook de wetenschappen zijn in deze richting van groot belang.

Leerlingen die opteren voor de richting lichamelijke opvoeding en sport dienen oriënteringsproeven af te leggen in de verschillende sportdisciplines. De resultaten hiervan worden nadien met de ouders en leerling besproken op een feedbackmoment. Ook peilen we mondeling en/of schriftelijk naar de motivatie en verwachtingen van de leerling. Alle informatie daaromtrent kan u hier downloaden.

Inschrijven voor de orienteringsproeven is verplicht via deze link.

Je beschikt over een goede motoriek, een grote bereidheid om naast de sportvakken regelmatig te studeren voor de theoretische vakken, een voldoende fysieke en mentale weerbaarheid en voldoende doorzettingsvermogen. Je bent bereid om rekening te houden met kritische opmerkingen, je sportieve vaardigheden voortdurend te verfijnen en je te verdiepen in verschillende sportdisciplines. Voor je in deze specifieke richting instapt, moet je steeds een intakeproef afleggen voor de verschillende sportdisciplines. Daarnaast worden leerlingen ook gescreend op hun motivatie en inzicht.

Na de tweede graad in deze richting is de derde graad van deze richting een logische vervolgopleiding.

LESSENTABEL

Leervakken3e4e
Aardrijkskunde 11
Engels 22
Frans 33
Geschiedenis 11
Godsdienst 22
Informatica 11
Muzikale opvoeding 11
Natuurwetenschappen 44
Nederlands 44
Plastische opvoeding 11
Sport 1010
Sport en omkadering 11
Wiskunde 33