• Plant-, dier- en milieutechnieken

MEER INFORMATIE

In de algemene vakken word je voorbereid om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. In de specifieke vakken leer je de basisbeginselen van groei, ontwikkeling en verzorging van planten en dieren. Er wordt veel aandacht besteed aan de studie van het milieu en de invloed die de bodem en klimaat uitoefenen op groei en ontwikkeling bij planten en dieren.
Je leert over de wetenschappelijke achtergrond van chemische, biologische en fysische processen die zich afspelen in de natuur, bij de planten en de dieren. Die kennis en inzichten worden gekoppeld aan het aanleren van de vaardigheden. Zo leer je teeltvoorbereidingen uitvoeren, dieren huisvesten en planten oogsten en verkoopsklaar maken.

Je kiest voor deze richting als je graag de handen uit de mouwen steekt, zeker als het om het werken in de tuin of het verzorgen van dieren gaat. Je bent handig en je hebt zin in praktijkgericht leren. De oefeningen gaan immers door op de schoolhoeve en in de schoolserre. Je moet daarnaast ook een sterke interesse hebben in praktijkgerichte wetenschappen.

Na de tweede graad kan je binnen het studiegebied verschillende keuzes maken. Op tso-niveau kan je kiezen voor Dier- en landbouwtechnische wetenschappen of Planttechnische wetenschappen. Binnen het studiegebied hebben wij ook op bso keuze uit twee mogelijkheden: ofwel Tuinbouw en groenvoorziening ofwel Landbouw. Ook buiten onze school zijn nog een aantal mogelijkheden.

LESSENTABEL

Leervakken3e4e
Aardrijkskunde 11
Algemene techniek 22
Diertechniek 22
Engels 22
Frans 22
Geschiedenis 11
Godsdienst 22
Informatica 11
Lichamelijke opvoeding 22
Milieutechniek 22
Nederlands 44
Plant- of diertechniek uitbreiding 33
Planttechniek 22
Toegepaste biologie 22
Toegepaste chemie 22
Toegepaste fysica 22
Wiskunde 33