Op onze school willen wij alle leerlingen uitdagen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit heeft immers een positieve weerslag op het maken van een doordachte studiekeuze en zorgt ervoor dat jongeren met meer zelfvertrouwen in het leven staan.

Om talentbewustzijn en –ontwikkeling te stimuleren stapte de Middenschool in het project ‘Go4talent’. Dit resulteerde in het samenstellen van een talentenkoffer. Deze koffer bevat materiaal om 3 keer per jaar met de leerlingen aan de slag te gaan en te weken rond talentbewustzijn. Bovendien kunnen de leerlingen van zowel het eerste als het tweede jaar kiezen voor een module of project dat aansluit bij hun talent. Daarnaast zorgt de school voor een uitdagende leeromgeving zodat de leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Ze krijgen de nodige ruimte om hun eigen weg te gaan en de leerkrachten stimuleren hierbij zelfreflectie en ondernemingszin.


 • Voor het maken van een studie-uitstap in de regio stimuleren wij steeds het gebruik van de fiets; we hebben ook een 30-tal groene fietsen op school die leerlingen kunnen huren om bv naar het zwembad te rijden.
 • We stimuleren leerlingen om hun eigen fiets te herstellen in het fietsatelier onder deskundige begeleiding van opgeleide leerkrachten.
 • We organiseren ook al vele jaren een gezonde week met tal van sportieve activiteiten over de middag; leerlingen krijgen dan ook een gratis waterflesje na elke LO-les en tijdens de pauzes gratis fruit. Bovendien wordt goede eetgewoontes tijdens die week speciaal in de kijker gezet.
 • Onze school heeft een schaakclub waarvan de leerlingen in competities hoog scoren. Leren schaken is goed voor de ontwikkeling van het brein. Daarom wil de Middenschool alle leerlingen van het eerste leerjaar het schaken aanleren.
 • De leerlingen van het 4de jaar bso organiseerden samen met de leerkrachten Go4Green, een 3-daagse in het kader van duurzaamheid en gezond leven; dit gebeurde in samenwerking met de stad Eeklo die de milieuvriendelijke brooddozen sponsorde.
 • Op woensdagmiddag organiseert de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) competities waaraan de leerlingen gratis kunnen deelnemen.
 • We zijn een school met volledig uitgeruste hedendaagse sportaccommodaties voor onze sportrichtingen en voor sport over de middag (Bv Fit-o-meter). Bovendien hebben we de nodige connecties met lokale sportinfrastructuren voor bv fitness.

 • De Middenschool organiseert jaarlijks een heuse talentenshow waar de verschillende creatieve talenten aan bod komen.
 • De aso-school organiseert regelmatig een rockrally voor het goede doel (Rock Oasis) en heeft ook een eigen Houseband van leerlingen en leerkrachten die garant staat voor geslaagde optredens.
 • Op de bso-tso-school zijn er jaarlijks de optredens van de Helden, een begrip in de regio, aangezien Tom Dice hier zijn eerste zangprestaties neerzette en Frederick De Smet die er zijn danspassen kon demonstreren om later So You Think you can Dance te winnen.

 • We vinden het onze opdracht leerlingen kennis te laten maken met de evangelische waarden. Met onze pastorale teams organiseren we aangepaste vieringen, bezinningsdagen, en inleefdagen. We organiseren ook tal van activiteiten zoals een Damiaanontbijt voor meer dan 1000 gezinnen, inzamelacties voor Welzijnszorg, projectweken rond multiculturaliteit en milieu. Ook Amnesty International kan altijd op een grote aanhang rekenen.
 • In het 5e jaar STW volgen de leerlingen een sociaal project: ze doen een 10-tal uren vrijwilligerswerk in een woon-of verzorgingstehuis, een voedselbank of een kringwinkel om zich bewust te worden van de waarde van vrijwillige inzet voor de medemens. Daarbij is veel ruimte voor zelfreflectie.
 • In de aso-school zorgen de werkgroepen Wereldburger en Ondersteboven voor blijvende sensibilisering ivm de Noord-Zuid-werking. Jaarlijks organiseren ze een alternatievendag en ondernemen ze acties ter ondersteuning van een schooltje in Senegal. Op de btso-school gaan de richtingen van land- en tuinbouw een scholenband aan met Kisantu in Congo.
 • Jaarlijks nemen de leerlingen van de sportrichtingen en verzorgings- en grootkeukenklassen deel aan de Fit-O-special: een grootschalige organisatie met vrijwilligers om mindervalide verenigingen een wervelende sportdag aan te bieden. Voor de leerlingen alvast altijd een onvergetelijke ervaring!

 • De school heeft een vast koor, Capella Piccola, met personeelsleden, soms aangevuld met leerlingen en vaak muzikaal ondersteund door de muzikaal veelzijdige leerkracht Frans, Petra Van Belleghem. Zij organiseren jaarlijks groots opgezette concerten, in de eerste plaats voor leerlingen, maar soms ook voor het grote publiek. Ze krijgen veel waardering, zelfs in het buitenland.
 • De Middenschool organiseert een dichterswedstrijd.
 • We laten de leerlingen veelvuldig proeven van museum- en theaterbezoek, al dan niet gelinkt aan bepaalde vakken. Bovendien beschikt de school over een grote polyvalente zaal waar leerllingen ook vaak voordrachten volgen of voorstellingen bijwonen.
 • Alle laatstejaars mogen deelnemen aan een buitenlandse eindreis in het kader van hun opleiding, zoals de Italiëreis (6 ASO), Normandië (6 STW), Barcelona (6 VZ), Praag (6TW), Londen (6GWW en 6 OFL), Parijs (6 HA,6 SET,6 BI), Estland (6 Land- en tuinbouw), taalstage in Wallonië (7 Business Support), Intersoc-stage in de Franse ski-oorden Valmeuniers en Zinal (7 Kinderzorg)

 • In het projectuur economie leren de leerlingen de opgedane theoretische kennis in de praktijk te brengen. Zij starten een “small business project’”op en als kers op de taart volgt dan in het zesde jaar een seminarieweek.
 • In het 6de jaar handel en 7e jaar business support werken de leerlingen met oefenfirma’s waarmee ze regelmatig in de prijzen vallen op internationale beurzen.
 • Het 7de jaar Haarstilist werkt met een echt leerbedrijf, 7Unique; leerlingen leren er klanten in het salon ontvangen en bedienen; ze runnen daarbij hun eigen ‘bedrijf’.
 • De leerlingen van 5 en 6 Humane wetenschappen kiezen uit een diverse reeks van projecten die aansluiten bij de vakken cultuur- en/of gedragswetenschappen. De projecten behandelen onderwerpen binnen verscheidene maatschappelijke domeinen zoals theater, journalistiek, kleuter - en basisonderwijs, de zorgsector,enz. Op die manier krijgen de leerlingen onderzoekscompetenties verder onder de knie en kunnen ze proeven van jobs die ze misschien later willen uitoefenen. Een projectles duurt 2 uur per week en kent een hoogtepunt tijdens de driedaagse stage op het einde van het schooljaar.
 • De 7de specialisatiejaren 7 Thuis- en Bejaardenzorg en 7 Tuin richtten hun eigen thuiszorgbedrijfjes op. ‘De Warme Hand’ gaat bij ouderen aan huis om mee te helpen met huishoudelijke taken, terwijl ‘The Green Garden Company’ de tuinen van hulpbehoevenden verzorgen. De leerlingen van 7 Kinderzorg organiseren kant-en-klare verjaardagsfeestjes voor kinderen van de leerkrachten.
 • We bieden uitdagende leeromgevingen buiten de lessen aan onder de vorm van deelnames aan olympiades van wiskunde, wetenschappen, klassieke talen, taalwedstrijden, en wetenschappelijk projecten. Daarbij behalen onze leerlingen steevast mooie podiumplaatsen.